Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders en commissarissen van vennootschappen worden steeds vaker geconfronteerd met claims tegen hen in persoon. Enkele voorbeelden van bestuurdersaansprakelijkheid:

  • een onbetaalde crediteur stelt niet alleen een claim in tegen de debiteur/vennootschap, maar ook tegen de bestuurder van de vennootschap in persoon;
  • de curator van een gefailleerde vennootschap stelt een claim in tegen de bestuurder en/of commissarissen wegens onbehoorlijk bestuur/onbehoorlijk toezicht;
  • de vennootschap stelt een claim in tegen haar voormalige bestuurder wegens onbehoorlijk bestuur.

Niet alleen bestuurders en commissarissen van vennootschappen, maar ook bestuurders van (non-profit) stichtingen of verenigingen kunnen – en worden in de praktijk ook regelmatig – met claims in persoon geconfronteerd.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Om bestuurders/toezichthouders tegen deze persoonlijke aansprakelijkheid te beschermen, kan een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten, ook wel genoemd een D&O (“Directors & Officers”) verzekering. Op dit gedeelte van de website worden de volgende vragen en onderwerpen behandeld:

  1. Wie is gedekt onder een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?
  2. Welke aanspraken zijn gedekt?
  3. Zijn alle fouten van bestuurders/toezichthouders gedekt?
  4. Beslag op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering