Problemen bij schadeafwikkeling

Bij schadeafwikkeling kunnen zich diverse problemen voordoen die (uiteindelijk) in de weg kunnen staan aan (volledige) uitkering onder de polis. In de praktijk komen de volgende problemen regelmatig voor:

Aan een polisvoorwaarde is niet voldaan
Discussie over de primaire dekkingsomschrijving
Uitleg van de polis
De opzetuitsluiting
Risicoverzwaring
Verzwijging
Informatieplicht bij schade
Onderverzekering bij zaakschade
Aansprakelijkheid van de assurantietussenpersoon
Verzekeringsfraude: het persoonlijk onderzoek
Verzekeringsfraude: de incidentenregisters